Όροι χρήσης

Home » Όροι χρήσης

Παρακαλώ,  διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης  πριν από την χρήση του ιστότοπου musicworks.gr

Η χρήση του ιστοτόπου musicworks.gr (στο εξής και «παρόντος ιστοτόπου») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Α. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου

 1.  Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ιστοτόπου https://www.musicworks.gr είναι ο Αθανάσιος Ν. Αρβανίτης. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες/ χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς σχετική ειδοποίηση.
 2. Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων – ονομαζόμενα αλλιώς “interviews” ή “mw questionnaire”) που βρίσκεται στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου, δηλαδή τα κείμενα και οι φωτογραφίες, οι οποίες παραχωρήθηκαν από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, στον Αθανάσιο Αρβανίτη, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Αθανάσιου Ν. Αρβανίτη  και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, για την κατοχύρωση και τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή των συνεντεύξεων, ολική ή μερική, μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει παραπομπή με υπερσύνδεσμο στην αρχική πηγή ή αναφέρεται το όνομα της ιστοσελίδας και ο συντάκτης του άρθρου ως πηγή προέλευσης.
 4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου των συνεντεύξεων του ιστοτόπου σε έντυπα μέσα ή σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του παρόντος ιστοτόπου, Αθανάσιου Ν. Αρβανίτη.
 5. Οι φωτογραφίες που περιέχονται στο τμήμα του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα “Blog” και οι οποίες απεικονίζουν πρόσωπα τα οποία παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις που έγιναν στον χώρο του δισκοπωλείου Music Works, δημιουργήθηκαν εν γνώσει των προσώπων αυτών στον χώρο του δισκοπωλείου. Η δημοσίευσή τους στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου διατίθεται αυστηρά για προσωπική θέαση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοτόπου και εφόσον τα πρόσωπα που απεικονίζονται σε αυτές δεν εναντιώνονται στην δημοσίευσή τους, συμφωνούν με την δημοσίευση στον παρόντα ιστότοπο. Οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας, που θα έχει προκληθεί από την παράνομη χρήση από τον οποιοδήποτε των φωτογραφιών αυτών (παράνομη χρήση: βλέπε παράγραφο Δ παρακάτω). Όμως σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες αυτές, έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να δηλώσει ότι δεν συμφωνεί με την δημοσίευσή τους, οπότε οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του musicworks.gr υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, που θα έχει προκληθεί από την προγενέστερη δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών.

 

Β. Ασφάλεια

 1. Οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του παρόντος ιστοτόπου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του musicworks.gr, όμως δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του musicworks.gr εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τους διαχειριστές/ιδιοκτήτες του. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του musicworks.gr.
 2. Ο ιστότοπος musicworks.gr περιέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Όταν τους ενεργοποιήσετε βγαίνετε εκτός του ιστοτόπου musicworks.gr και επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τους διαχειριστές του ιστοτόπου musicworks.gr , οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, ούτε για την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου τους, ούτε για τους όρους απορρήτου, ούτε για τους όρους χρήσης τους, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
 3. Επίσης, οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν εγγυώνται ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα  ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ψηφιακούς ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα . Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων των τεχνικών προβλημάτων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του ιστοτόπου musicworks.gr, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας. 

 

Γ. Παράνομη χρήση

 1. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 2. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου, που είναι δυνατόν να θεωρηθεί απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.
 3. Οι φωτογραφίες που περιέχονται στο τμήμα του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα “Blog” και οι οποίες απεικονίζουν πρόσωπα τα οποία παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις που έγιναν στον χώρο του δισκοπωλείου, διατίθεται μόνο για προσωπική θέαση. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική ή επεξεργασμένη ψηφιακά αναδημοσίευσή τους σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και η ηλεκτρονική διακίνησή τους μέσω email ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας,  χωρίς την άδεια των προσώπων που απεικονίζονται σε αυτά. 
 4. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω κανόνων 1,2,3, της παραγράφου Γ, είναι παράνομη και δύναται να διωχθεί ποινικά.

 

Scroll to Top