Προβολή ταινίας “Anesthetize” – Porcupine Tree / 4-12-2012

Home » Προβολή ταινίας “Anesthetize” – Porcupine Tree / 4-12-2012

porcupinetree_anesthetize_dvd

Προβολή-παρουσίαση της ταινίας
“ANESTHETIZE”
by PORCUPINE TREE
Live at Tilburg Holland, October 2008

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012, στις 6:30 μ.μ.

Διάρκεια: 2 ώρες
Είσοδος: Ελεύθερη

Η προβολή επαναλαμβάνεται,
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012, στις 2:00 μ.μ.


Scroll to Top